Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Câu chuyện ảnh ngày 5 tháng 10

Tập tin:Ataturkstatue.jpg

CNM365. Chào ngày mới 5 tháng 10. Wikipedia Ngày này năm xưa. Ngày Nhà giáo thế giới.

Ngày Nhà giáo thế giới do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1994, được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 10, dành để thu hút sự chú ý của xã hội đến tình trạng của các nhà giáo, vai trò của họ trong việc hình thành và phát triển xã hội, đồng thời huy động sự hỗ trợ cho các giáo viên và để đảm bảo rằng các nhu cầu của các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được các giáo viên đáp ứng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét